HELP

Ontmoeting in de Buurten
De leden van Stadsdorp Centrum Oost ontmoeten elkaar regelmatig in hun eigen buurten. Hier vindt u de locaties en tijden.

Maandelijkse bijeenkomst voor alle buurten

Alle leden van Stadsdorp Centrum Oost en eventuele geintereseerden zijn welkom op onze maandelijkse bijeenkomsten. Iedere eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie. Om 12.00 in cafe Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan.

Buurten 8 & 9: Kadijken en Oostelijke eilanden

Elke woensdag is er voor de stadsdorpers van de Kadijken en de Oostelijke Eilanden, inclusief de Czaar Peterbuurt en de Funen, gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het cafeetje Daan en Daan, Kattenburgerplein 39, vanaf 17 uur. Stadsdorpers van andere binnenbuurten zijn ook welkom.

Buurt 4 en 5: Plantage

Maandelijkse koffiebijeenkomsten van deze buurt zijn er in restaurant De Plantage bij Artis om 11.00 uur op 23 augustus, 20 september, 23 oktober, 20 november en 18 december. Huiskamerbijeenkomsten zijn er ook maandelijks (zij het dat de ruimte beperkt is) op 4 september, 11 oktober, 8 november en 6 december (voor info mail met de: buurtcoordinator).