HELP

De Spillen
Spillen in 1018

In Rotterdam is het Spillenproject bedacht en een groot succes gebleken. Wij hebben dit vertaald naar de Amsterdamse praktijk. De gemeente heeft in 2017/18 voor een pilot financiering gegeven. Daarna is het zelfstandig verder gegaan.

Waarom Spillen?

Het doel is het bevorderen van de sociale cohesie en de betrokkenheid bij de buurt. De Spil is de drijvende kracht die de buurtbewoner blijft bezoeken en een passend aanbod en/of verwijzing zoekt.

Het gaat om alle buurtbewoners (binnen postcodegebied 1018) waarvan mensen in de de omgeving vermoeden of weten dat die zich eenzaam voelen, dan wel behoefte hebben aan meer contacten, of hulp en ondersteuning maar dat zelf niet goed kunnen regelen.

En het doel is het verminderen van eenzaamheid op het schaalniveau van het Stadsdorp; het herkennen en verwijzen van eenzame/vereenzamende buurtbewoners verbeteren. En helpen om de weg in zorgland te vinden.

Wat doen de Spillen?

De Spillen bezoeken buurtbewoners in postcodegebied 1018 die zijn aangedragen door buurtgenoten, buurtcontactpersonen of leden van het Stadsdorp.

Samen met de bewoner wordt gezocht naar een passend aanbod van diensten en activiteiten of een verwijzing naar een porfessionele organisatie. Soms worden buurtbewoners met elkaar in contact gebracht.

Kennis van het lokale netwerk is belangrijk

De spillen vormen een netwerk en zijn daarin heel actief. Zij kennen het al op hun duimpje! Ze werken bij dit project nauw samen met profesionals uit de buurt zoals Alliantie Wijkzorg Centrum. De Spillen hebben contact met alle relevante personen en organisaties, zoals Dock, Centram, buurtregisseurs, Burennetwerk, Coalitie Erbij, Regenboogroep, enz. enz.

Wie zijn onze Spillen?

De Spillen zijn:

Anna Bogman, tel: 06 - 55 38 56 33

Thera Keizer,   tel:  06 - 10 25 09 85

Mocht u zich zorgen maken over uw buur dan kunt u altijd contact met één van de Spillen opnemen.