HELP

Onze Spillen
Dit jaar heeft de gemeente Amsterdam besloten om de eenzaamheid in de stad aan te pakken. In de hele stad zijn praktische experimenten van start gegaan om te onderzoeken wat werkt om de eenzaamheid te verminderen. Eén van de gekozen experimenten is het “Spillenproject” dat is ingediend door Stadsdorp Centrum Oost (SCO).

Spillen komen naar Amsterdam

In Rotterdam is het Spillenproject bedacht en een groot succes gebleken. Wij hebben dit vertaald naar de Amsterdamse praktijk. De gemeente heeft daar voor een pilot financiering voor gegeven. Deze pilot duurt tot einde van het jaar, waarna wordt gekeken of het een succes wordt. Dat zou kunnen betekenen dat we daarmee door kunnen gaan. Afwachten dus!

Wat houdt het Spillenproject in?

Stadsdorp Centrum Oost wil “een brug slaan met een Spil”. Door het introduceren van een tussenpersoon/spil tussen buurtcontactpersonen, leden van het Stadsdorp, zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers.

Het doel is het bevorderen van de sociale cohesie en de betrokkenheid bij de buurt. De Spil is de drijvende kracht die de buurtbewoner blijft bezoeken en een passend aanbod en/of verwijzing zoekt.

Het gaat om alle buurtbewoners (binnen postcodegebied 1018) waarvan mensen in de de omgeving vermoeden of weten dat die zich eenzaam voelen, dan wel behoefte hebben aan meer contacten, of hulp en ondersteuning.

En het doel is het verminderen van eenzaamheid op het schaalniveau van het Stadsdorp; het herkennen en verwijzen van eenzame/vereenzamende buurtbewoners verbeteren. En ervaring opdoen met de praktische aanpak ervan.

Wat doen de Spillen?

De Spillen bezoeken buurtbewoners in postcodegebied 1018 die zijn aangedragen door buurtgenoten, buurtcontactpersonen of leden van het Stadsdorp.

Samen met de bewoner wordt gezocht naar een passend aanbod van diensten en activiteiten of een verwijzing naar een porfessionele organisatie. Soms worden buurtbewoners met elkaar in contact gebracht.

Kennis van het lokale netwerk is belangrijk

De spillen vormen een netwerk en zijn daarin heel actief. Zij kennen het al op hun duimpje! Ze werken bij dit project nauw samen met profesionals uit de buurt zoals Alliantie Wijkzorg Centrum. Onze Spillen hebben contact met alle relevante personen en organisaties, zoals Dock, Centram, buurtregisseurs, Burennetwerk, Coalitie Erbij, Regenboogroep, enz. enz.

Wie zijn onze Spillen?

Onze Spillen zijn:

Anna Bogman, tel: 06 - 55 38 56 33

Thera Keizer,   tel:  06 - 10 25 09 85

Mocht u zich zorgen maken over uw buur dan kunt u altijd contact met één van de Spillen opnemen.

Informatie

Voor nadere informatie over het project kunt u terecht bij Els Wenselaar, Projectleider Spillen en bestuurslid SCO 06 - 512 77 236.

De bovengenoemde website van het Amsterdam netwerk eenzaamheid bevat allelei mooie voorbeelden van projecten en aanpakken in Amsterdam.

Activiteiten/ Acties

Er zijn diverse bijeenkomstenn geweest waar de spillen over hun ervaringen hebben verteld. Ook is uitgebreid gesproken over hoe je mensen benadert, dwz contact maakt en behoefte aan contact/hulp bespreekbaar maakt. OOk in 2018 blijven de spillen voortgaan op de ingeslagen weg.