HELP

Stadsdorp Centrum Oost Amsterdam
Stadsdorp Centrum Oost (SCO) is een vereniging die is opgericht in mei 2013. Het doel van de vereniging is dat de leden, met uitwisseling van diensten en onderlinge hulp, door bemiddeling en/of ondersteuning, zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis in de eigen buurt kunnen (blijven) wonen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door voor de leden:

  1. De website www.stadsdorpcentrumoost.nl ter beschikking te stellen;
  2. een digitaal netwerk, uitsluitend toegankelijk voor de leden, op te zetten en te beheren;
  3. daar waar mogelijk – voor het leveren van diensten en het organiseren van specifieke activiteiten – aansluiting te zoeken bij bestaande buurtnetwerken en organisaties;
  4. minimaal maandelijkse themabijeenkomsten te organiseren;
  5. een vaste ontmoetingsplek in de buurt aan te bieden;
  6. een persoon in te zetten die per bouwblok/straat coördineert en overzicht houdt.

Het werkgebied van stadsdorp Centrum Oost bestaat uit de Oostelijke binnenstad, begrenst door Amstel, Singelgracht, Spoordijk/Dijksgracht, Kattenburgerstraat, Nieuwe Herengracht, kortom de Plantage- Weesperbuurt en de Oostelijke Eilanden/Kadijken.

Via de website worden de buurtgenoten en de leden geïnformeerd over de activiteiten binnen de vereniging. Wij hopen dat zo meer mensen geinteresseerd raken en lid worden.

Het digitale netwerk is er voor de leden. Middels dit medium kunnen zij elkaar bereiken en hier hun vragen en aanbiedingen van onderlinge hulp, gezamenlijke activiteiten en diensten plaatsen. Het bestuur behoudt zich het recht voor onduidelijke berichten en/of verwarrende berichten niet te plaatsen

Thema’s voor de bijeenkomsten kunnen ook door de leden worden aangedragen. Wij programmeren die zoveel mogelijk op de reguliere maandelijkse bijeenkomsten op onze vaste ontmoetingsplek.

Onze (Binnen)Buurtcontactpersonen zorgen per Binnenbuurt voor de verbinding tussen de leden en kunnen indien nodig vragen doorverwijzen naar andere leden of naar professionals. Om onze buurtorganisatie te versterken zijn wij bezig met het zogenaamde "Spillenproject" die de verbinding en verwijzing naar professionals zal gaan versterken.