HELP

Stadsdorp Centrum Oost Amsterdam
Stadsdorp Centrum Oost (SCO) is een vereniging die is opgericht in mei 2013. Het doel van de vereniging (zoals dat bij de start is benoemd en terug te lezen in de statuten) is dat de leden, met uitwisseling van diensten en onderlinge hulp, door bemiddeling en/of ondersteuning, zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis in de eigen buurt kunnen (blijven) wonen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door voor de leden:

  1. De website www.stadsdorpcentrumoost.nl ter beschikking te stellen;
  2. een digitaal netwerk, uitsluitend toegankelijk voor de leden, op te zetten en te beheren;
  3. daar waar mogelijk – voor het leveren van diensten en het organiseren van specifieke activiteiten – aansluiting te zoeken bij bestaande buurtnetwerken en organisaties;
  4. minimaal maandelijkse themabijeenkomsten te organiseren;
  5. een vaste ontmoetingsplek in de buurt aan te bieden;
  6. een lid in te zetten dat per buurt coördineert en overzicht houdt en wordt ondersteund.
  7. Activiteiten te organiseren en faciliteren, die voor ontmoeting en onderlinge verbinding zorgen.

Het werkgebied van stadsdorp Centrum Oost bestaat uit de Oostelijke binnenstad, begrenst door Amstel, Singelgracht, Spoordijk/Dijksgracht, Kattenburgerstraat, Nieuwe Herengracht, kortom postcode gebied 1018: de Plantage- Weesperbuurt en de Oostelijke Eilanden/Kadijken.

Via de website worden de buurtgenoten en de leden onder andere geïnformeerd over de activiteiten van en door de leden. Wij hopen dat zo meer mensen geinteresseerd raken en lid worden.

Het digitale netwerk is er voor de leden. Middels dit medium kunnen zij elkaar bereiken en hier hun vragen en aanbiedingen van onderlinge hulp, gezamenlijke activiteiten en diensten plaatsen. Het bestuur behoudt zich het recht voor onduidelijke berichten en/of verwarrende berichten niet te plaatsen

Thema’s voor de bijeenkomsten kunnen ook door de leden worden aangedragen. Wij programmeren deze zoveel mogelijk op de reguliere maandelijkse bijeenkomsten op onze vaste ontmoetingsplek.

Net als in iedere vereniging en volgens de statuten neemt het bestuur op basis van aanwijzingen van de leden (in de ledenvergaderingen) voor de besluiten en zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen van onze vereniging.

Wij stimuleren, faciliteren en organiseren dat er activiteiten zijn waardoor onze leden elkaar kunnen treffen en onderlinge verbindingen worden gelegd.

Sommige leden hebben de rol van Buurtcontactpersoon. Zij zorgen per Buurt voor de communicatie en verbinding tussen de leden. Naar eigen inzicht ondersteunen zij de leden van hun Buurt met advies en daad en zij kunnen vragen doorverwijzen.

Om onze buurtorganisatie te versterken en de contactpersonen te ondersteunen hebben wij contacten met externe organisaties in de stad. Zoals het Buurtteam, het Stadsdeel, andere Stadsdorpen, Soop, de welzijnsorganistie Dock, etc.. Dat zorgt voor verbinding tussen bewoners en professionals. We verwijzen relevante vragen van leden zo goed mogelijk door naar professionals.