HELP

Wandelclub
Leden van het Stadsdorp wandelen frequent en willen dat nog vaker doen! Geef je op!

Hieronder volgt een huidige inventarisatie van de mogelijkheden om te wandelen met en zonder SCO.

Wandelgroep SCO (NIEUW)

Heb je belangstelling voor regelmatige actieve wandelingen, dan kun je je, per e-mail aanmelden bij Willy Kluijfhout met je naam, telefoonnummer en e-mailadres: 

willykluijfhout@gmail.com onder vermelding van Wandelgroep SCO.

Deze belangstellenden vormen samen de ‘Wandelgroep SCO’. Je kunt je altijd later aanmelden en afmelden.

De leden ontplooien zelf initiatieven voor wandelingen en organiseren deze samen of alleen. Dat kan een spontane wandeling in een park in de buurt zijn maar ook een speciaal geplande wandeling zoals een architectuurwandeling; een hofjeswandeling; een gevelstenenwandeling; een wandeling buiten Amsterdam, etc. Kosten zijn voor eigen rekening.

Wij houden elkaar op de hoogte via ons mailadres in een groepsmail en zo mogelijk in een groeps-App. Via de groepsmail ontvang je dan van de initiatiefnemer de geplande wandeling. Voor de speciale wandelingen moet je je aanmelden bij degene die de wandeling organiseert, tenzij anders vermeld. We zijn heel benieuwd wie er mee gaan doen met deze nieuwe wandelgroep !!!

Wandelgroep Isabelle

Gratis wandelingen georganiseerd door Isabelle Wessel-Proux voor leden van SCO en hun introducées. Eenmaal per maand op de dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Tijdens of na de wandeling iets drinken op eigen kosten. Doel is om elkaar, al wandelend in het groen, beter te leren kennen. Reis per OV niet langer dan een half uur. Een QR is voorlopig nodig omdat we samen iets in een café drinken.

Voor de wandelingen van Isabelle hoef je je maar 1 keer rechtstreeks per mail bij haar aan te melden:

iwessel@upcmail.nl

Isabelle voert zelf de administratie voor deze wandelingen. Zij stuurt je dan ca. 2 weken vóór de wandeling een uitnodiging per mail.

Openbare wandeling (waar je ook Stadsdorpsleden kan tegenkomen)

Sciandri 

Iedere vrijdag kun je van 10.00 tot 11.00 via Sciandri Sportief kosteloos wandelen vanuit de Witte Boei Kleine Wittenburgerstraat 201. Je loopt langs alle leuke plekken uit de buurt en bent lekker in beweging. Iedereen is welkom want samen wandelen is leuker dan alleen. Na het wandelen drinken je altijd gezellig een bakje koffie met elkaar.

IVN 

Gratis wandelingen in het Flevopark, vaak onder leiding van een IVN-er. Donderdag van 10.00-12.00: verzamelplaats voor de ingang van het Flevopark Zwembad. Tijdens de wandeling iets drinken op eigen kosten. Ook voor deze wandelingen hoef je je niet op te geven.