HELP

Lid worden
U kunt zich via onderstaand digitaal formulier aanmelden als lid.

Aanmeldformulier hier downloaden

Machtigingsformulier incasso hier downloaden

Op de formulieren leest u hoe u ze kunt invullen en aan ons toesturen. Mocht u de wijze van aanmelding moeilijk vinden of vragen hebben over de aanmeldprocedure: bel dan met onze penningmeester Joke Baaij: 020-6252072 / 06-16320112.

Kosten

Wij vragen u voor het lidmaatschap een beperkte bijdrage van €5 per maand. Dat kunt u zelf maandelijks doen op nummer Bankrekening NL 78 RABO 0104 372591of via een machtiging via een incasso. Het machtigingsformulier vindt u hierboven onder het aanmeldingsformulier.

Leden die in het bezit zijn van een stadspas met groen stip betalen geen contributie. Daarnaast kan het bestuur in uitzonderingsgevallen besluiten om contributie te verminderen of kwijt te schelden. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Leden kunnen gebruik maken van diensten en deelnemen aan activiteiten

Zodra de betaling bij ons is binnengekomen, krijgt u toegang tot de volledige site, inclusief de mogelijkheid om van de ledenpagina's gebruik te maken.

U heeft als lid de mogelijkheid om deel te nemen aan al onze activiteiten en gebruik te maken van alle diensten. Dat geldt bijvoorbeeld voor wederzijds contact met buurtcontactpersonen en op de website voor 'vraag en aanbod' van onderlinge diensten en activiteiten (maar ook 'dingen'). U kunt daar zogenaamde 'advertenties' plaatsen of erop reageren.

De ledenlijst en privacy

Ook heeft u dan toegang tot de ledenlijst zodat u onderling contact kunt leggen. Onze stelregel is dat de leden elkaar via email en fysiek (bezoekadres) moeten kunnen bereiken. U dient andere adresgegevens (telefoonnummer) wel te vermelden maar u kunt zelf bepalen of u naast uw emailadres en bezoekadres ook uw telefoonnummer zichtbaar wilt maken op de ledenlijst. Wat u wel moet weten: niet-leden kunnen deze lijst niet inzien.

Het onderlinge contact tussen Stadsdorpleden is een grote voordeel van het lidmaatschap. Als u uw adresgegevens (bezoekadres, email-adres, telefoonnummer) op de ledenlijst zichtbaar maakt, dan kunnen andere leden contact met u opnemen, bijvoorbeeld om u te helpen met iets, samen iets te gaan doen, ergens aan deel te nemen of gewoon om te vragen hoe het met u gaat.

Wij hechten sterk aan de privacy en moeten dat wettelijk ook doen: zie onze privacy statement op deze website. Als u lid wordt, geeft u daarmee expliciet toestemming om uw naam en adresgegevens voor leden zichtbaar op de website te plaatsen. De toegang beveiligen wij dan met een wachtwoord en als dat nodig is met aanvullende technieken. Daarnaast verplicht u zich om heel zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van andere leden. U mag deze gegevens alleen gebruiken om contact te leggen met andere leden en mag deze gegevens niet verspreiden.

Krijgen van de nieuwsbrief

Voor het onderlinge contact en informatie over de vereniging en de activiteiten is de nieuwbrief erg belangrijk. Let u erop dat u in het formulier het vakje aankruist waarin u toestemt dat wij u de nieuwbrief mogen sturen? ANDERS IS HET HELAAS VANWEGE DE PRIVACYREGELS NIET MOGELIJK U DEZE TOE TE ZENDEN.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan kan dat met een opzegtermijn van 1 maand. U stuurt uw opzegging ter attentie van de secretaris Ada Wildekamp via een mailbericht naar info@stadsdorpcentrumoost.nl.