HELP

StadsdorpKoor
Na een succesvolle eerste repetitie op maandag 22 januari is het programma voor de eerste helft van 2018 bekend!

Muziek maken!

Muziek maken is goed voor ons! Ons brein krijgt nieuwe impulsen. Veel Stadsdorpers houden van muziek en willen samen muziek maken! Daarom hebben we het initiatief genomen om een stadsdorp koor op te richten. Ongeveer 30 leden hebben interesse getoond en wij zijn van start gegaan! U hoeft zich niet tevoren in te schrijven voor de repetities. Wel kunt u zich hier melden mocht u vragen hebben.

We krijgen nogal eens vragen over de vereisten om mee te doen. Wees niet bevreesd, want het gaat vooral om de vreugde, de ontmoeting en het speelse in het samen muziekmaken.

Waar?

De repetities zijn in de prachtige kapel van het Occohofje: Nieuwe Keizergracht 92 (niet de grote trap op, maar de lage deur met nr 92, waar u kunt aanbellen). De kapel is via de binnentuin te bereiken, daarom het verzoek om stil van en naar de kapel te gaan. We willen de bewoonsters van het hofje natuurlijk niet storen.

Dirigent

Het koor staat onder leiding van Herbert de Jonge.

Programma (Onder voorbehoud)

De repetities zijn vooralsnog 2 x per maand op maandagavond van 19.30 tot 21.00. De inloop is vanaf 19.00u. Koffie en thee staan voor u klaar.

De eerste helft van het jaar is het vooralsnog op:

  • maandag 5 en 19 februari
  • maandag 5 en 12 en 26 maart- let op er zit een week tussen 5 en 12 maart!
  • maandag 9 en 23 april - let op er zitten 3 weken tussen 23 april en 14 mei!
  • maandag 14 en 28 mei
  • maandag 11 en 25 juni
  • maandag 9 en 23 juli.

Kosten

Het eerste halfjaar is in ieder geval zonder bijdrage van deelnemers.

Vacatures

Zingen is voor iedereen gezond en schept nieuwe perspectieven! Mannen denken snel dat ze het niet kunnen, maar dat blijkt in praktijk niet te kloppen. Helaas zijn er daardoor vaak niet genoeg mannelijke leden voor een koor, dus mannen van het Stadsdorp: meldt u zich aub! Er blijkt vooral dringend behoefte aan tenoren!!