HELP

StadsdorpKoor 10acht10
Kom zingen in ons koor!

Muziek maken!

Muziek maken is goed voor ons! Ons brein krijgt nieuwe impulsen. Veel Stadsdorpers houden van muziek en willen samen muziek maken! Daarom hebben we het initiatief genomen om een stadsdorpkoor op te richten. Er zijn ruim 20 leden die regelmatig samen musiceren en we streven naar 30 leden aan het einde van het jaar! U hoeft zich niet tevoren in te schrijven voor de repetities. Wel kunt u zich hier melden mocht u vragen hebben.

We krijgen nogal eens vragen over de vereisten om mee te doen. Wees niet bevreesd, want het gaat vooral om de vreugde, de ontmoeting en het speelse in het samen muziekmaken.

Waar?

De repetities zijn in de prachtige kapel van het Occo Hofje. De ingang (en uitgang) is nu (ipv eerder op huisnr. 92) op Nieuwe Keizersgracht nr. 94, de hoofdingang. De voordeur kan open geduwd worden of staat al open. We verzamelen in de sacristie en van daaruit lopen we door de binnentuin naar de kapel. Daarbij wel het uitdrukkelijke verzoek om stil van en naar de kapel te gaan. We willen de bewoonsters van het hofje natuurlijk niet storen.

Dirigent

Het koor staat onder leiding van Herbert de Jonge.

Programma (Onder voorbehoud)

De repetities zijn vooralsnog 2 x per maand op maandagavond van 19.30 tot 21.00. De inloop is vanaf 19.15 uur. 

De volgende repetities

De volgende repetities zijn: 2, 16, 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december (iedere twee weken, de exacte data volgen)

Kosten deelname

We houden de basiskosten via subsidies/sponsering, donaties via ons fonds graag laag, zodat iedereen kan deelnemen: euro 12,50 per kwartaal.

Vacatures

Zingen is voor iedereen gezond en schept nieuwe perspectieven! Mannen denken snel dat ze het niet kunnen, maar dat blijkt in praktijk niet te kloppen. Helaas zijn er daardoor vaak niet genoeg mannelijke leden voor een koor, dus mannen van het Stadsdorp: meldt u zich aub! Er blijkt vooral dringend behoefte aan tenoren!!

Ondersteuning

Het Stadsdorpkoor 10acht10 kan niet bestaan in deze vorm zonder financiele ondersteuning. Wij danken dan ook het RCOAK, Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stichting Kunst en Cultuur Centrum Oost voor hun steun!