HELP

StadsdorpKoor
Na een succesvolle eerste helft van 2018, zijn nu de repetitiedata tot eind 2018 bekend!

Muziek maken!

Muziek maken is goed voor ons! Ons brein krijgt nieuwe impulsen. Veel Stadsdorpers houden van muziek en willen samen muziek maken! Daarom hebben we het initiatief genomen om een stadsdorpkoor op te richten. Er zijn ruim 20 leden die regelmatig samen musiceren en we streven naar 30 leden aan het einde van het jaar! U hoeft zich niet tevoren in te schrijven voor de repetities. Wel kunt u zich hier melden mocht u vragen hebben.

We krijgen nogal eens vragen over de vereisten om mee te doen. Wees niet bevreesd, want het gaat vooral om de vreugde, de ontmoeting en het speelse in het samen muziekmaken.

Waar?

De repetities zijn in de prachtige kapel van het Occo Hofje: Nieuwe Keizergracht 92 (niet de grote trap op, maar de lage deur met nr 92, waar u kunt aanbellen). De kapel is via de binnentuin te bereiken, daarom het verzoek om stil van en naar de kapel te gaan. We willen de bewoonsters van het hofje natuurlijk niet storen.

Dirigent

Het koor staat onder leiding van Herbert de Jonge.

Programma (Onder voorbehoud)

De repetities zijn vooralsnog 2 x per maand op maandagavond van 19.30 tot 21.00. De inloop is vanaf 19.00u. Koffie en thee staan voor u klaar.

De tweede helft van het jaar is het op:

  • 10 en 24 aept
  • 8 en 29 oktober (ivm herfstvakantie)
  • 12 en 26 november
  • 10 en 17 december

Kosten

ook het tweede halfjaar is zonder bijdrage van deelnemers.

Vacatures

Zingen is voor iedereen gezond en schept nieuwe perspectieven! Mannen denken snel dat ze het niet kunnen, maar dat blijkt in praktijk niet te kloppen. Helaas zijn er daardoor vaak niet genoeg mannelijke leden voor een koor, dus mannen van het Stadsdorp: meldt u zich aub! Er blijkt vooral dringend behoefte aan tenoren!!