HELP

Hoe werkt het
Onderling contact

Als u lid bent van Stadsdorp Centrum Oost kunt u andere leden benaderen via deze website of rechtstreeks via hun email adres. Zo versterken wij het onderlinge contact. De leden hebben een afgeschermde login zodat zij onderling kunnen communiceren bijvoorbeeld over gezamenlijke activiteiten en ondersteuning.

Wij trachten elkaar onderling te steunen en helpen. Denk aan een bezoek aan het ziekenhuis of samen een wandeling organiseren. De inlog is ook bedoeld om informatie krijgen over de formele bijeenkomsten zoals de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag en de verslagen van diverse vergaderingen.

Daarnaast helpen de Buurtcontactpersonen om het contact in de Buurten van het Stadsdorp te versterken. Als lid kunt u na het inloggen contact leggen met de Buurtcontactpersoon in uw deel van het Stadsdorp.

Onderlingen diensten uitwisselen

Leden kunnen de website gebruiken om diensten en dingen uit te wisselen door hun "vraag" en/of "aanbod" te plaatsen in de daarvoor bestemde rubrieken. Als lid blijft uw advertentie gedurende een bepaalde periode zichtbaar, daarna wordt deze automatisch verwijderd. Leden kunnen reageren op de advertenties en kunnen de afzender benaderen.

Via het statistisch systeem van de site wordt bijgehouden hoe vaak uw advertentie wordt bekeken. U kunt zelf aangeven of uw verzoek werd gehonoreerd. Hiermee kan de vereniging zien waar de leden het meest behoefte aan hebben en hier op inspelen.

Wat is er te doen?

Voor het organiseren en presenteren van buurtgerichte activiteiten en voorzieningen wordt gebruik gemaakt van de bestaande informatie die door diverse (buurt) organisaties wordt aangeboden. Op de website en in onze nieuwbrief (aan de leden) worden de verschillende activiteiten en voorzieningen vermeld.

Overzicht over de voorzieningen

Via de Wijkgids delen de leden met elkaar informatie over de voor hen belangrijkste voorzieningen in de Wijk. Zij kunnen elkaar tips geven en zo nieuw aanbod in de Wijkgids opnemen. Leden kunnen in de Wijkgids hun positieve of minder positieve ervaringen delen. Op deze manier helpen de leden elkaar. Ze maken gebruik van elkaars ervaringen en doen hier hun voordeel mee.