HELP

Hoe werkt het?
Onderling contact

Als u lid bent van Stadsdorp Centrum Oost kunt u andere leden benaderen via deze website of rechtstreeks via hun email adres. Zo versterken wij het onderlinge contact.

De leden hebben een afgeschermde login (te bereiken via "Inloggen voor leden"op de bovenbalk van de website) zodat zij onderling kunnen communiceren bijvoorbeeld over gezamenlijke activiteiten en ondersteuning. Het is belangrijk dat we elkaar kunnen bereiken want wij trachten elkaar onderling te steunen en helpen. Denk aan een bezoek aan het ziekenhuis of samen een wandeling organiseren. 

Ook vinden de leden achter de inlog alle interne informatie zoals de statuten, verslagen van formele besluitvorming en bijeenkomsten, de jaarverslagen en andere interne communicatie.

Buurtcontactpersonen en initiatoren

Een aantal leden heeft een speciale functie binnen ons Stadsdorp. Zo zijn er buurtcontactpersonen. Zij helpen om het contact tussen alle elden in de Buurten van het Stadsdorp te versterken. Als lid kunt u na het inloggen contact leggen met de Buurtcontactpersoon in uw deel van het Stadsdorp. Ook zijn er initiatoren die een specifieke activiteit draaiende houden en faciliteren.

Redactieleden

Om informatie over de activiteiten in ons Stadsdorp vooraf te verzamelen en bekend te maken en achteraf te verslaan, is er een redactie. Deze zorgt ervoor dat er regelmatig nieuwsbrieven verschijnen en dat de website up to date blijft. Zo blijven de leden op de hoogte en is er voor de buitenwacht voldoende zichtbaar om hen te interesseren om eventueel ook lid te worden.

Onderlingen diensten uitwisselen

Leden kunnen de website gebruiken om diensten en dingen uit te wisselen door hun "vraag" en/of "aanbod" te plaatsen in de daarvoor bestemde rubrieken. Als lid blijft uw advertentie gedurende een bepaalde periode zichtbaar, daarna wordt deze automatisch verwijderd. Leden kunnen reageren op de advertenties en kunnen de afzender benaderen.

Wat is er te doen?

Voor het organiseren en presenteren van buurtgerichte activiteiten en voorzieningen wordt gebruik gemaakt van de bestaande informatie die door diverse (buurt) organisaties wordt aangeboden. Op de website en in onze nieuwbrief (aan de leden) worden de verschillende activiteiten en voorzieningen vermeld.

Overzicht over de voorzieningen

Via de Wijkgids delen de leden met elkaar informatie over de voor hen belangrijkste voorzieningen in de Wijk. Zij kunnen elkaar tips geven en zo nieuw aanbod in de Wijkgids opnemen. Op deze manier helpen de leden elkaar. Ze maken gebruik van elkaars ervaringen en doen hier hun voordeel mee.