HELP

privacy
Stadsdorp Centrum Oost hecht sterk aan uw privacy. Wij proberen daarom zo goed mogelijk te voldoen aan alle eisen die daar wettelijk aan worden gesteld.

Bij Stadsdorp Centrum Oost spreken we elkaar vaak aan op het thema 'privacy'. Het zit ingebakken in onze verenigingscultuur. Ons doel is immers dat de leden elkaar kunnen ontmoeten en daarbij zijn persoonsgegevens onontbeerlijk. Wij spreken daarover bijvoorbeeld regelmatig tijdens onze ledenbijeenkomsten. Ook nemen we maatregelen om persoonsgegevens goed en veilig te bewaren, te gebruiken en niet onnodig aan andere te verstrekken.

De overheid heeft in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) nieuwe regels ten aanzien van privacy gesteld. Deze worden 25 mei 2018 van kracht.

Wij doen er alles aan om te voldoen aan de regels. Nog niet alles is helemaal duidelijk, de uitwerking is op punten nog niet uitgekristalliseerd. Wij zullen daarom op basis van de ontwikkelende wetspraktijk onze privacyregels verder aanpassen.

In onze privacy statement [kunt u hier downloaden] kunt u terugvinden wat daarvan op dit moment de stand van zaken is.

Wij hebben een bestuurslid benoemd die zich bezighoudt met het thema privacy: Gerard van der Wel. Mocht u op dit punt vragen hebben dan kunt u zich tot hem wenden via info@stadsdorpcentrumoost.nl