HELP

Het bestuur
Het bestuur per juni 2022, met de taakverdeling per bestuurslid

  • Ada Wildekamp (secretaris)
  • Vacature (marketing en PR)
  • Gerard van der Wel (voorzitter / website / wonen, zorg & welzijn)
  • Joke Baaij (penningmeester/ ledenadministratie)
  • Algemeen (vacatures)

Als u het bestuur wilt benaderen kan dit op het volgende emailadres: info@stadsdorpcentrumoost.nl