HELP

Het bestuur
Het bestuur per december 2019, met de taakverdeling per bestuurslid

  • Ada Wildekamp (secretaris, contactpersoon binnenbuurtcontactpersonen)
  • Marian Dekker (intern voorzitter a.i.)
  • Jocelyn Daris (marketing en PR)
  • Gerard van der Wel (extern voorzitter a.a./ website, marketing, wonen, zorg & welzijn)
  • Joke Baaij (penningmeester/ ledenadministratie)
  • Jos Siemerink (algemeen)

Als u het bestuur wilt benaderen kan dit op het volgende emailadres: info@stadsdorpcentrumoost.nl