HELP

Nieuws

 • Hoe zouden de Stoicijnen met Coronastress omgaan?

  08-04-2020
  De coronacrisis is verwarrend, energievretend en concentratieslopend. Het is natuurlijk niet de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat er zoiets ergs gebeurt.

  Er wordt dus al eeuwen nagedacht over hoe je daarmee het best kunt omgaan. De laatste tip: bel je grootmoeder, zal voor de meesten van ons een lastige opgave zijn. Maar oma mag ook best eens haar kleinkind opbellen (of die van een ander?) Uit NRC 4 april 2020

  Er zijn filosofieboeken volgeschreven over hoe om te gaan met rampen – een epidemietje op zijn tijd was vroeger niets geks. Maar het is vooral opvallend hoe goed de filosofie van de oude stoïcijnen past in deze tijd. Deze filosofische school, die 2.300 jaar oud is, biedt zelfs antwoorden op vragen als: moet ik nou gaan hamsteren of niet? Zal ik nóg een keer het journaal kijken? Wie moet ik op Twitter volgen over deze crisis?

  De meeste mensen zullen de term stoïcijns vooral associëren met nors en apathisch, maar dat doet het gedachtegoed geen recht. De stoïcijnse school, de Stoa, is een filosofische stroming die rond de derde eeuw voor Christus in het oude Griekenland ontstond. Ze werd vooral populair bij keizers en de bestuurlijke elite in het Romeinse rijk. De bekendste stoïcijnse denkers zijn Epictetus, Marcus Aurelius en Seneca.

  De kern van het stoïcijnse gedachtegoed is het begrip ta eph’hemin, letterlijk vertaald: hetgeen dat aan ons is. Stoïcijnen maken een strikt onderscheid tussen wat binnen je macht ligt, en wat erbuiten. Je moet je alleen richten op wat bínnen je macht ligt, vinden ze. Een greep uit stoïcijnse wijsheden die naadloos passen in de coronacrisis. 

  Een ramp is wat jij ervan maakt

  „Wat mensen dwarszit, zijn niet de dingen zelf, maar hun oordeel over de dingen. De dood is bijvoorbeeld niets engs. Anders was Socrates er wel bang voor geweest. Het oordeel dat de dood eng is – dát is iets om bang voor te zijn.” Epictetus (uit het boek Encheiridion, vrij vertaald)

  „Hoe wij met situaties omgaan, dat is wie wij zíjn, vinden stoïcijnen”, zegt Robert Vinkesteijn, die op Griekse filosofie promoveert aan de Universiteit Utrecht. „Wie je bent, is dus niet afhankelijk van je omstandigheden. Zelfs als je in de gevangenis zit, of zoals nu in quarantaine, heb je nog heel veel keuzes over hoe je daarmee omgaat. Dat wij nu binnen moeten zitten is op zich niet erg, zou een stoïcijn zeggen. Maar omdat wij dat als iets ergs beschouwen, gaat het ons dwarszitten en daardoor verstoort het onze innerlijke rust.” En doordat wij op die manier verstoord zijn, zijn we minder goed in staat om goed te leven, en dat is waar het om draait bij de stoïcijnen: goed, dat wil zeggen rationeel, leven.

  Volgens de stoïcijnen is het de kunst om los te laten wat je eigenlijk had willen doen, en je te richten op wat je nog wel kunt nu je thuiszit: tijd doorbrengen met gezin, een nieuwe hobby aanleren, boeken lezen.

  Sommige stoïcijnen gingen nogal ver in hun filosofie: ze proberen ambitie, rijkdom en status zoveel mogelijk te negeren. Ze stonden midden in de samenleving, maar sommigen gingen in een hutje op de hei wonen, vanuit de gedachte dat je niks anders nodig hebt om gelukkig te zijn dan de zon, de sterren en wat te eten en drinken. „Het is heel radicaal gedachtegoed, zeker niet makkelijk om toe te passen”, zegt Vinkesteijn.

  Er is ook veel kritiek op stoïcijnen, bijvoorbeeld van Russische denkers die constateerden: lekker makkelijk om in het warme Griekenland onder de sterrenhemel te wonen, maar dat voelt in Siberië toch behoorlijk anders. Omstandigheden doen er natuurlijk wel degelijk toe voor de meeste mensen.

  Lees ook: Zes tips om veerkrachtig te blijven in een tijd van onrust

  Toch loont het om op de stoïcijnse manier te kijken naar corona, zegt Ryan Holiday, de Amerikaanse schrijver van boeken over de stoïcijnen zoals The Obstacle is the Way en The Daily Stoic. „We controleren niet wat er gebeurt, maar we controleren wel hoe we reageren op wat er gebeurt.” De belangrijkste stoïcijnse les die iedereen nu in zijn oren moet knopen volgens hem is: „Wij hebben deze ellende niet veroorzaakt, wij zijn niet de politieke leiders die vergissingen hebben gemaakt, wij hebben er niet om gevraagd om in onze huizen opgesloten te zitten of om ineens geen werk meer te hebben. Dat is allemaal rot en oneerlijk, maar wat kunnen we eraan doen?”

  Volgens hem zouden de stoïcijnen zich nu richten op hoe we lessen uit deze situatie kunnen trekken, hoe we onze tijd beter kunnen doorbrengen – hoe we hier sterker uit kunnen komen.

  Kies je nieuwsbron zorgvuldig

  „De wereld bestaat alleen maar uit verandering. Ons leven is slechts perceptie.” Marcus Aurelius (uit het boek Meditationes, vrij vertaald)

  De vaststelling dat de wereld toch wel verandert, en dat je daar voor het grootste deel geen invloed op hebt, kan verstokte corona-nieuwsjunks weleens goed van pas komen, denkt Ryan Holiday.

  „Volgens de stoïcijnen is het belangrijk dat je je beslissingen baseert op betrouwbare bronnen van kennis in plaats van op de bronnen die vooral angst en boosheid verspreiden. Het is nu volgens hem cruciaal om te realiseren dat we het probleem erger kunnen maken als we overdreven reageren of juist te weinig reageren. „Dus het draait erom om je emoties onder controle te krijgen, en zo snel mogelijk weer nuttig aan de slag te gaan.”

  Ataraxia is een ander kernbegrip uit de Stoa: onverstoorbaarheid. Stoïcijnen zouden in deze tijd proberen een duidelijk onderscheid te maken tussen nieuws over dingen waar je wel en geen controle over hebt. Je hebt waarschijnlijk geen controle over het beleid van Trump of het al dan niet invoeren van een lockdown in Nederland, maar wel over je handen goed wassen, zoveel mogelijk thuisblijven en meedoen aan een buurtinitiatief om mensen te helpen. Minder hitsers en meer experts volgen op Twitter, het zoveelste journaal even overslaan en juist vaker de richtlijnen van het RIVM lezen, zouden de stoïcijnen waarschijnlijk zeggen. Richt je op wat je zelf kunt beïnvloeden.

  Hamsteren? Bel liever je oma 

  „Objectieve oordelen, nu in dit moment. Onzelfzuchtige acties, nu in dit moment. Acceptatie van externe gebeurtenissen, nu in dit moment. Dat is alles wat je nodig hebt.” Marcus Aurelius (uit het boek Meditationes, vrij vertaald)

  Als we rustig blijven, en rationeel blijven kijken, zijn we in staat om beter te handelen in dienst van de gemeenschap, zeggen de stoïcijnen. Ze zien het individu als onderdeel van iets groters. Zij legden veel nadruk op het goede doen voor anderen, om de wereld een beetje beter achter te laten. Veel ligt namelijk wél in je macht. „In de tijd dat je gefrustreerd loopt te doen over de situatie, kun je beter met een vriend Skypen die het moeilijk heeft”, zegt Vinkesteijn. „In plaats van te hamsteren, kun je beter je oma bellen.”

  Lees ook: Boeken over epidemieën: hamstergedrag is niets nieuws, net zomin als paniekverhalen

  Voor stoïcijnen zijn er vier deugden die je moet toepassen op elke situatie: moed, discipline, rechtvaardigheid en wijsheid. „Raak niet in paniek, zouden zij zeggen”, volgens Holiday. „Bereid je goed voor en blijf zoveel mogelijk binnen, ook als je daar geen zin in hebt. Help de minderbedeelden. Wees rationeel. En laat dat nou precies zijn wat de experts ons aanraden.”

 • Meer nieuws

  • Clubhuis Wertheimpark en het Stadsdorp

   29-05-2021
   Swift en PST willen een nieuwe clubhuis in het Wertheim park. Stadsdorpleden zijn daar op maandagmiddag actief met de buurt.
   Lees verder
  • Meehelpen in de Geheime tuin

   24-05-2021
   Weinigen kennen de tuin achter het Sarphatihuis: een groene oase!
   Lees verder
  • APK van de eigen woning

   24-05-2021
   De stadsdorpen in Centrum werken samen in een project om je eigen woning beter toegankelijk te maken.
   Lees verder
  • Buurtteam in 1018 actief!

   24-05-2021
   Per 1 april zijn ze actief geworden, de buurteams, ook in 1018: het buurtteam voor antwoorden op (bijna) al uw vragen!!
   Lees verder
  • Blijf online sporten

   30-03-2021
   Er zijn diverse opties om op je eigen niveau online te sporten. Ze zijn vaak gratis dus: Profiteer!
   Lees verder
  • Muziek en het brein: een musicaal college

   04-03-2021
   Erik Scherder en Dick Swaab geven een muzikaal college met daarin speciale aandacht voor de positieve rol van muziek op het brein in stressvolle tijden
   Lees verder
  • Informatie over het Corona Virus

   08-02-2021
   Hoe kom je te weten wat er waar is van alle beweringen over het Virus? Is er goede en helder geformuleerde uitleg? Wat kunt en moet u doen? We verzamelen alles wat we tegenkomen op dit vlak. Doe mee en geef door als je iets tegenkomt!
   Lees verder
  • GGD vaccineert niet aan huis!

   08-02-2021
   Het starten van de vaccinaties tegen het coronavirus heeft helaas ook mensen met minder goede bedoelingen in beweging gebracht.
   Lees verder
  • Ga vogels kijken en wandelen in je eigen wijk

   08-02-2021
   In deze tijd zoeken we allemaal naar ideeën om in beweging te blijven. Velen van ons houden van de natuur. De Vogelwerkgroep is een leuke ingang.
   Lees verder
  • Online je eigen stad in

   07-02-2021
   Online activiteiten zijn en mooi alternatief om vanuit huis je buurt te verkennen
   Lees verder
  • Krijgen we binnenkort ook het HeenenWeer in 1018?

   07-02-2021
   Kunnen we binnenkort voor 1 euro met een kort ritje naar vrienden, winkel of bibliotheek in onze buurt?
   Lees verder
  • Wandel een Ommetje!

   18-12-2020
   Samen of apart een Ommetje doen, voor wie een leuke steun in de rug wil om te wandelen
   Lees verder
  • Hulp of afstand bij bijvoorbeeld beeldbellen......

   01-11-2020
   de website www.wijzer.amsterdam.nl helpt u op afstand met uw digitale leven
   Lees verder
  • Sport op afstand, lekker actief blijven!

   30-10-2020
   Thuis sporten, digitaal met video's en live lessen.
   Lees verder
  • Ontmoeting voor mensen met geheugenproblemen

   27-10-2020
   De ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en geïnteresseerden zijn weer gestart.
   Angelie Weber
   Lees verder
  • Engelen van de zee

   27-10-2020
   In het Scheepvaartmuseum is tot begin april een prachtige tentoonstelling van portretfotograaf Stephan Vanfleteren.
   Angelie Weber
   Lees verder
  • Lege plek voor het Scheepvaartmuseum

   27-10-2020
   Het is bijna niet te missen: het Scheepvaartmuseum heeft een ander aanzien gekregen
   Lees verder
  • Tips in de buurt: Godinnen van de art nouveau

   27-10-2020
   Liefhebbers van Art Nouveau zullen zich hebben verheugd bij de aankondiging dat er vanaf 23 oktober een tentoonstelling komt in het Allard Pierson museum. Helaas is de opening uitgesteld
   Lees verder
  • Onderzoek naar gezond ouder worden, doet u mee?

   27-10-2020
   Oproep om deel te nemen aan het onderzoek ‘senioren doen mee’ van de UvA (Universiteit van Amsterdam)
   Lees verder
  • Kort verhaal: een Coronadate op 16 april

   30-04-2020
   Keurend kijkt juffrouw Vlug haar woonkamer rond en zet het lege theekopje van die ochtend op het keuken-aanrecht. Opgeruimd staat netjes straks.
   Lees verder
  • Een blijvend appel aan bouwen voor senioren

   21-04-2020
   Specifieke woningen voor ouderen zijn uit de mode geraakt. Niemand wil ze meer bouwen. Steeds vaker komen senioren daardoor op latere leeftijd in de knel. Te laat om nog de stap te zetten.
   Lees verder
  • An die Musik!!! Online genoeg te doen.

   03-04-2020
   Online is er genoeg muziek, ook voor hen die hen die even geen radio willen horen. Hier vindt u een aantal websites met interessante activiteiten door musici en concertzalen.
   Lees verder
  • Leesvoer voor de thuisblijvers!

   03-04-2020
   Je kunt de hele dag online blijven lezen, maar alleen over Corona lezen wordt je ook niet vrolijk van. Er kan een heleboel meer!
   Lees verder
  • Haal de natuur in huis: Artis, de Hortus of de Keukenhof

   03-04-2020
   Artis is ook online. Via Facebook of Youtube kan je Artis ook volgen. De dierverzorgers verzorgen Vlogs, een mooie manier om achter de schermen te kijken.
   Lees verder
  • Theater en film

   03-04-2020
   Naast ernstige zaken mag er ook ruimte zijn voor wat humor. Er is genoeg in e aanbieding. Allerlei films of bijvoorbeeld de lockup verhalen uit de Decamerone
   Lees verder
  • Museumbezoek vanuit je luie stoel

   03-04-2020
   Musea spannen zich in om toch toegankelijk te blijven. Geniet en neem er de tijd voor! Even geen last hebt van gedrang voor al dat moois!
   Lees verder
  • Erik Scherder over het waarom van bewegen. Juist nu!

   29-03-2020
   Blijf bewegen, dat is de enige weg uit deze crisis! Bouw je weerstand op, ook thuis. Volg Erik Scherder!
   Lees verder
  • Culturele evenementen in huis!

   28-03-2020
   Genieten van kunst en cultuur ondanks het coronavirus. Dat kan!
   Lees verder
  • Oh ja, binnen blijven en toch bewegen

   28-03-2020
   Binnen blijven is niet bevorderlijk voor de gezondheid, en toch wordt het geadviseerd. Wat doe je eraan?
   Lees verder
  • Telefoonlijn voor vragen ouderen

   28-03-2020
   Voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus, is de Ouderen-Infolijn met telefoonnummer 030-3400600 opengesteld. De lijn is ook bedoeld voor een luisterend oor.
   Lees verder
  • Online is lifeline: luister muziek!

   21-03-2020
   Veel musici spelen nu online, wij zorgen voor tips om u daar naar toe te leiden
   Lees verder
  • Dorpsondersteuners brengen zorgprofessionals dichter bij de burgers

   11-03-2020
   Allerlei vormen van nieuwe bewonersondersteuners zijn belangrijk om zorg dichter bij ons te brengen en daardoor om professionals te ontzien. Dat leidt ook tot lagere zorgkosten. Denk ook aan het project van de spillen in 1018.
   Lees verder
  • LIFE: Sociale huur voor senioren in Amsterdam

   02-03-2020
   Woningcorporatie Habion maakt sociale huur voor senioren weer echt sociaal met ambitieus ‘LIFE’ project in Amsterdam. Theo Weber krijgt vandaag de sleutel van zijn nieuwe huis in LIFE, een gebouw speciaal voor 60-plussers in de Houthaven van Amsterdam. In het LIFE gebouw komen koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen onder één dak, naast een gezondheidscentrum en zorgwoningen van Cordaan. Uit Beter Oud, 25 2 20
   Lees verder
  • Buurtboek 1018 door Gerrit Alink

   02-03-2020
   Buurtgenoot Gerrit Alink heeft nogal wat gefotografeerd in de buurt en een fraai album gemaakt van zijn mooiste foto's. We maken niet vaak reclame, maar hij laat zo mooi zien in wat voor prachtige wijk we wonen!
   Lees verder
  • Nieuwe Cursus valpreventie

   14-02-2020
   De nieuwe cursus vindt plaats in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
   Lees verder
  • Gezellig spelletjes doen in de Soop

   11-02-2020
   Ook in de Soop start een leuke spelletjesmiddag
   Lees verder
  • Een auto delen is het nieuwe kopen!

   09-02-2020
   Wilt u ook een auto delen? hier een nieuw initiatief voor Centrum Oost!
   Lees verder
  • Zelfstandig blijven met spraaktechnologie?

   09-02-2020
   Spraakassistenten zoals die van Google (Home) of Apple (Siri). kunnen ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven
   Lees verder
  • Interview met Ria Schimmelpennink bij haar expositie in de SOOP

   07-02-2020
   Janny Lok interviewde Ria Schimmelpennink over haar werk, geëxposeerd in de SOOP tot 1 april van dit jaar.“Griekenland is mijn tweede vaderland”.
   Lees verder
  • Wat gebeurt er toch op het Marineterrein?

   07-02-2020
   Op het Marineterrein zien we allemaal initiatieven waar wij in onze jeugd (weet je nog?) niet van konden dromen.
   Lees verder
  • Hoe opa en oma sociale media ontdekten

   07-02-2020
   Het aantal 65-plussers met WhatsApp, Twitter of Facebook is in vijf jaar tijd ongeveer verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Maar ze zien niet altijd de risico’s, zoals online fraude.”
   Lees verder
  • Actief zijn: goed voor mijn geest!

   07-02-2020
   Community-building: elke maand verzorgt een groepje bewoners van een zorginstelling in Geuzenveld een lunch voor buurtgenoten.
   Lees verder
  • Cursus ‘De zorg de baas’ voor mantelzorgers

   16-01-2020
   Zorgt u voor een naaste die chronisch ziek, verslaafd of dement is, of om een andere reden extra zorg nodig heeft? Dan kunt u gratis deelnemen aan de cursus ‘De zorg de baas’.
   Lees verder
  • Ga dansen!

   16-01-2020
   Kennismakingslessen starten eind januari
   Lees verder
  • Goedkoper parkeren voor uw bezoekers

   13-01-2020
   Het "autoluw maken" heeft nogal wat voeten in de aarde, en niet alle maatregelen roepen blijdschap op, maar voor Stadsdorpers die hun bezoek willen ontzien hebben we hier wat informatie
   Lees verder
  • We are YEPS!!!

   13-01-2020
   We moeten er wel een beetje om lachen, maar tot ons 80e horen we bij een nieuwe bevolkingsgroep. Er komen er steeds meer van....
   Lees verder
  • Beweeg! Beweegtips voor elke dag

   09-01-2020
   Bewegen is goed, maar mag het ook leuk zijn? Hoe doe je dat? Via de website van BeterOud kregen we tips voor (meer) beweging in je dagelijks leven. Tips die je met plezier wilt opvolgen, of om samen te doen: gedeeld plezier, is dubbel plezier!!!
   Lees verder
  • YEPS kunnen best nuttig blijven (en hebben daar zelf ook wat aan)!

   09-01-2020
   Een groeiende groep jonge ouderen wil graag actief blijven. Help ze daarbij, luidt het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aan het kabinet.
   Lees verder
  • Vitale ouderen weigeren voorzorg voor toekomstige zorg

   09-01-2020
   We brengen natuurlijk het liefst alleen maar blij nieuws, maar soms een waarschuwing, zoals deze: de huidige generatie vitale ouderen is onvoorbereid op de levensfase waarin zij afhankelijk worden van zorg.
   Lees verder
  • Interview met kunstenaar Caroline Gevers

   08-12-2019
   vanwege haar expositie “Toscane in de Plantage” in Soop
   Lees verder

  Agenda