HELP

Nieuws

 • We are YEPS!!!

  13-01-2020
  We moeten er wel een beetje om lachen, maar tot ons 80e horen we bij een nieuwe bevolkingsgroep. Er komen er steeds meer van....

  Volgens Trouw dan. Dat Dagblad heeft voor het eerst een groot representatief onderzoek laten uitvoeren onder een "nieuwe" bevolkingsgroep: de Young Elderly Persons (yeps). I&O Research voerde het onderzoek uit.

  De periode tussen ons pensioen en het moment dat we afhankelijk worden van zorg, is door de jaren heen zo spectaculair verlengd dat de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een adviesorgaan voor het kabinet, inmiddels spreekt over een extra ‘derde levensfase’, tussen volwassenheid en echte ouderdom in. Vroeger gingen we op ons 65ste met pensioen, dan konden we nog vijf jaar een sigaar roken of in het park zitten, dan was het wel gedaan. Maar tegenwoordig lonkt eerst nog een héle lange vakantie, van soms wel twintig jaar, waarin we gemiddeld gezonder zijn, rijker en hoger opgeleid.

  Hoewel de raad bij de afbakening van deze groep vitale ouderen wel een harde ondergrens hanteert (pensioen) maar een zachte bovengrens (zorgafhankelijk), kunnen deze yeps worden vergeleken met de CBS-groep van 65- tot 80-jarigen. Daar hebben we in Nederland momenteel 2,4 miljoen van, zo’n 14 procent van de gehele bevolking. Die groep is sinds 1950 verdubbeld. En die trend zet door. In 2040 is al 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Rond 2050 zullen er in ons land voor het eerst meer 50-plussers dan jongeren zijn.

  Gelijk met de sterke toename van het aantal yeps en échte ouderen, neemt de komende jaren het aantal professionele en informele zorgverleners af. In 2030 al wordt het dreigende arbeidstekort geraamd op 280.000 medewerkers tot 800.000 in het somberste scenario. In de informele zorg gaat het dan al niet veel beter. Op dit moment heeft een 85-plusser nog 15 potentiële mantelzorgers tot zijn beschikking, in 2040 nog maar 6. Kort gezegd, de yeps die morgen met pensioen gaan, mogen dan met een Zwitserlevenachtig gevoel in de camper willen stappen, als zij over twintig jaar hulpbehoevend worden is er niemand die er voor hen zorgt. Nu al is het adagium van de overheid: woon thuis zo lang het kan. Dat zal in 2040 alleen meer indringender klinken.

  Yeps doen er dus goed aan om door hun levensstijl zo lang mogelijk vitaal te blijven, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen zorg moeten organiseren voor de tijd dat zij afhankelijk worden. Een levensbestendige woning, een goed netwerk en een potje geld om zelf zorg in de kopen maken dan het verschil. Daarover zal Trouw de komende maand een serie verhalen publiceren.

  De redactie heeft onderzoeksbureau I&O Research een breed onderzoek laten doen naar de vraag hoe 55-plussers zich voorbereiden op die nieuwe derde levensfase. Tegelijkertijd werden 65-plussers bevraagd over hun ervaringen met hun nieuwe leven na het pensioen.

  Hieronder de meest opvallende resultaten:

  Ouderen voelen zich fit en gezond en doen er alles aan om dit te blijven…

  • Van alle 55- tot 75- jarigen beoordeelt twee derde zijn fysieke gezondheid als goed tot zeer goed. Opvallend genoeg is er hier weinig verschil in leeftijd.
  • Om fit te blijven zorgen ruim acht op de tien ouderen ervoor dat zij actief bezig blijven. Vooral wandelen, fietsen en tuinieren zijn populair.
  • Twee derde gelooft dat zij hun eigen fitheid in de hand hebben.

  … maar ze houden zich nauwelijks bezig met de toekomst

  • Hoewel de overheid uitdraagt dat Nederlanders meer voor zichzelf en elkaar moeten zorgen (bijvoorbeeld door ouderen langer thuis te laten wonen) geven 7 van de 10 aan dat goede zorg in hun ogen vooral een taak van de overheid is. Ook professionele zorginstanties hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid, vindt de helft van de ondervraagden. Pas dan zien zij een rol voor zichzelf weggelegd (41 procent) of voor hun naaste omgeving (23 procent). Een opvallend grote groep (4 op de 10) vindt het prima om later in een verzorgingshuis te wonen, terwijl de overheid deze vorm van langdurige zorg vrijwel heeft afgeschaft.
  • 45 procent van de mensen met kinderen ziet het niet zitten dat zij straks mantelzorg verlenen.•91 procent wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar zij bereiden zich hier qua huisvesting niet of nauwelijks op voor. Zeventig procent heeft nog geen enkele actie ondernomen, terwijl 80 procent van de woningen volgens de ondervraagden niet of matig geschikt is voor een leven met ongemakken.
  • Meer dan de helft van de 55- tot 75-jarigen maakt zich zorgen over de periode dat zij minder zelfstandig (55 procent) of ziek (51 procent) worden. Voor een derde hoeft het leven zelfs helemaal niet meer als zij afhankelijk van anderen worden.

  …. en de ‘kloof’ tussen arm en rijk verdiept zich

  • Uit het onderzoek blijkt verder dat de tweedeling in de bevolking tussen ‘arm en rijk’ zich na het pensioen alleen maar verdiept. Lager opgeleiden en mensen met een lager inkomen, voelen zich vaak minder prettig en maken zich meer zorgen dan mensen met hogere inkomens. Mensen met lage inkomens voelen zich niet alleen fysiek minder gezond (60 procent), bijna de helft van de mensen met een minimuminkomen geeft aan dat het leven als zij van anderen afhankelijk worden ‘niet meer hoeft’. Bij de hoogste inkomens geldt dat slechts voor een kwart.
  • 60 procent van de mensen met een laag inkomen maakt zorgen over de toekomst waarin zij minder zelfstandig worden.
  • Hoewel een actief leven ook leidt tot een langer leven wil maar 57 procent van de minima na het pensioen ‘de vaart in het leven houden’, tegen 80 procent van de mensen met twee keer modaal.
  • Bij de minima wil of kan maar drie op de tien van eigen geld extra zorg inkopen, tegen 74 procent van de mensen met een hoog inkomen.
  • Lager opgeleiden hebben op latere leeftijd minder vrienden en zijn vaker eenzaam. Bij de hoogste inkomens heeft 35 procent 15 of meer vrienden of kennissen. Onder de laagste inkomens is dit slechts 10 procent.

  Wat verder opvalt:

  Verwachtingen pensioen anders dan realiteit

  Het leven na het pensioen blijkt vaak anders dan werkende 55-plussers denken. ‘Reizen’ en sociaal leven’ worden door werkenden als belangrijk gezien na hun pensioen, maar bij gepensioneerden blijken ze veel minder van belang. Vrijwilligerswerk en zorgen voor kleinkinderen blijken na het pensioen juist belangrijker dan werkenden denken.

  Werken en stoppen

  • Werkenden en gepensioneerden geven aan dat zij hun baan vaker mentaal dan fysiek zwaar vinden/vonden. Zowel mensen met fysiek als met mentaal zwaar werk willen liefst eerder met pensioen. De ondervraagden hebben vooral last van onregelmatige werktijden, techniek die ze niet kunnen bijbenen en apenrotsgedrag op de werkvloer. Als werknemers in de toekomst langer moeten doorwerken, betekent dit dat werkgevers dit met relatief eenvoudige ingrepen mogelijk kunnen maken.
  • Meer dan de helft van de werkenden wil geleidelijk stoppen met werken, bijvoorbeeld door het aantal uren te verminderen. Een op de zes wil juist doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld in deeltijd. Dit geldt vooral voor de hoger opgeleiden.

  Zingeving na het pensioen

  • Een derde wil na zijn pensioen zijn of haar kennis zonder betaling overdragen op jongere mensen.
  • Zeven op de tien werkenden willen zich na de pensionering nuttig blijven voelen en de helft wil een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

  Leven als Terpstra of Stapel populair

  Trouw vroeg ook welke bekende Nederlanders (uit een lijst van tien) 55-plussers als het meest als leefstijl-voorbeeld zien voor de tijd na hun pensioen. Onder vrouwen zijn ‘reizend positivo’ Erica Terpstra (22 procent) en ‘maatschappelijk betrokken’ Gerdi Verbeet (21 procent) de sociale iconen, terwijl de mannen voor iets hedonistischer voorbeelden gaan: Huub Stapel (21, ‘het Zwitserlevengevoel’) en ‘wijnkenner en levensgenieter’ Ilja Gort (20 procent). De ‘autonome’ prinses Beatrix werd slechts door 11 procent gekozen.

  Meer lezen over het Yep-project? Kijk op trouw.nl/yep

  Lees het hele onderzoek van I&O Research hier.

 • Meer nieuws

  • Clubhuis Wertheimpark en het Stadsdorp

   29-05-2021
   Swift en PST willen een nieuwe clubhuis in het Wertheim park. Stadsdorpleden zijn daar op maandagmiddag actief met de buurt.
   Lees verder
  • Meehelpen in de Geheime tuin

   24-05-2021
   Weinigen kennen de tuin achter het Sarphatihuis: een groene oase!
   Lees verder
  • APK van de eigen woning

   24-05-2021
   De stadsdorpen in Centrum werken samen in een project om je eigen woning beter toegankelijk te maken.
   Lees verder
  • Buurtteam in 1018 actief!

   24-05-2021
   Per 1 april zijn ze actief geworden, de buurteams, ook in 1018: het buurtteam voor antwoorden op (bijna) al uw vragen!!
   Lees verder
  • Blijf online sporten

   30-03-2021
   Er zijn diverse opties om op je eigen niveau online te sporten. Ze zijn vaak gratis dus: Profiteer!
   Lees verder
  • Muziek en het brein: een musicaal college

   04-03-2021
   Erik Scherder en Dick Swaab geven een muzikaal college met daarin speciale aandacht voor de positieve rol van muziek op het brein in stressvolle tijden
   Lees verder
  • Informatie over het Corona Virus

   08-02-2021
   Hoe kom je te weten wat er waar is van alle beweringen over het Virus? Is er goede en helder geformuleerde uitleg? Wat kunt en moet u doen? We verzamelen alles wat we tegenkomen op dit vlak. Doe mee en geef door als je iets tegenkomt!
   Lees verder
  • GGD vaccineert niet aan huis!

   08-02-2021
   Het starten van de vaccinaties tegen het coronavirus heeft helaas ook mensen met minder goede bedoelingen in beweging gebracht.
   Lees verder
  • Ga vogels kijken en wandelen in je eigen wijk

   08-02-2021
   In deze tijd zoeken we allemaal naar ideeën om in beweging te blijven. Velen van ons houden van de natuur. De Vogelwerkgroep is een leuke ingang.
   Lees verder
  • Online je eigen stad in

   07-02-2021
   Online activiteiten zijn en mooi alternatief om vanuit huis je buurt te verkennen
   Lees verder
  • Krijgen we binnenkort ook het HeenenWeer in 1018?

   07-02-2021
   Kunnen we binnenkort voor 1 euro met een kort ritje naar vrienden, winkel of bibliotheek in onze buurt?
   Lees verder
  • Wandel een Ommetje!

   18-12-2020
   Samen of apart een Ommetje doen, voor wie een leuke steun in de rug wil om te wandelen
   Lees verder
  • Hulp of afstand bij bijvoorbeeld beeldbellen......

   01-11-2020
   de website www.wijzer.amsterdam.nl helpt u op afstand met uw digitale leven
   Lees verder
  • Sport op afstand, lekker actief blijven!

   30-10-2020
   Thuis sporten, digitaal met video's en live lessen.
   Lees verder
  • Ontmoeting voor mensen met geheugenproblemen

   27-10-2020
   De ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en geïnteresseerden zijn weer gestart.
   Angelie Weber
   Lees verder
  • Engelen van de zee

   27-10-2020
   In het Scheepvaartmuseum is tot begin april een prachtige tentoonstelling van portretfotograaf Stephan Vanfleteren.
   Angelie Weber
   Lees verder
  • Lege plek voor het Scheepvaartmuseum

   27-10-2020
   Het is bijna niet te missen: het Scheepvaartmuseum heeft een ander aanzien gekregen
   Lees verder
  • Tips in de buurt: Godinnen van de art nouveau

   27-10-2020
   Liefhebbers van Art Nouveau zullen zich hebben verheugd bij de aankondiging dat er vanaf 23 oktober een tentoonstelling komt in het Allard Pierson museum. Helaas is de opening uitgesteld
   Lees verder
  • Onderzoek naar gezond ouder worden, doet u mee?

   27-10-2020
   Oproep om deel te nemen aan het onderzoek ‘senioren doen mee’ van de UvA (Universiteit van Amsterdam)
   Lees verder
  • Kort verhaal: een Coronadate op 16 april

   30-04-2020
   Keurend kijkt juffrouw Vlug haar woonkamer rond en zet het lege theekopje van die ochtend op het keuken-aanrecht. Opgeruimd staat netjes straks.
   Lees verder
  • Een blijvend appel aan bouwen voor senioren

   21-04-2020
   Specifieke woningen voor ouderen zijn uit de mode geraakt. Niemand wil ze meer bouwen. Steeds vaker komen senioren daardoor op latere leeftijd in de knel. Te laat om nog de stap te zetten.
   Lees verder
  • Hoe zouden de Stoicijnen met Coronastress omgaan?

   08-04-2020
   De coronacrisis is verwarrend, energievretend en concentratieslopend. Het is natuurlijk niet de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat er zoiets ergs gebeurt.
   Lees verder
  • An die Musik!!! Online genoeg te doen.

   03-04-2020
   Online is er genoeg muziek, ook voor hen die hen die even geen radio willen horen. Hier vindt u een aantal websites met interessante activiteiten door musici en concertzalen.
   Lees verder
  • Leesvoer voor de thuisblijvers!

   03-04-2020
   Je kunt de hele dag online blijven lezen, maar alleen over Corona lezen wordt je ook niet vrolijk van. Er kan een heleboel meer!
   Lees verder
  • Haal de natuur in huis: Artis, de Hortus of de Keukenhof

   03-04-2020
   Artis is ook online. Via Facebook of Youtube kan je Artis ook volgen. De dierverzorgers verzorgen Vlogs, een mooie manier om achter de schermen te kijken.
   Lees verder
  • Theater en film

   03-04-2020
   Naast ernstige zaken mag er ook ruimte zijn voor wat humor. Er is genoeg in e aanbieding. Allerlei films of bijvoorbeeld de lockup verhalen uit de Decamerone
   Lees verder
  • Museumbezoek vanuit je luie stoel

   03-04-2020
   Musea spannen zich in om toch toegankelijk te blijven. Geniet en neem er de tijd voor! Even geen last hebt van gedrang voor al dat moois!
   Lees verder
  • Erik Scherder over het waarom van bewegen. Juist nu!

   29-03-2020
   Blijf bewegen, dat is de enige weg uit deze crisis! Bouw je weerstand op, ook thuis. Volg Erik Scherder!
   Lees verder
  • Culturele evenementen in huis!

   28-03-2020
   Genieten van kunst en cultuur ondanks het coronavirus. Dat kan!
   Lees verder
  • Oh ja, binnen blijven en toch bewegen

   28-03-2020
   Binnen blijven is niet bevorderlijk voor de gezondheid, en toch wordt het geadviseerd. Wat doe je eraan?
   Lees verder
  • Telefoonlijn voor vragen ouderen

   28-03-2020
   Voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus, is de Ouderen-Infolijn met telefoonnummer 030-3400600 opengesteld. De lijn is ook bedoeld voor een luisterend oor.
   Lees verder
  • Online is lifeline: luister muziek!

   21-03-2020
   Veel musici spelen nu online, wij zorgen voor tips om u daar naar toe te leiden
   Lees verder
  • Dorpsondersteuners brengen zorgprofessionals dichter bij de burgers

   11-03-2020
   Allerlei vormen van nieuwe bewonersondersteuners zijn belangrijk om zorg dichter bij ons te brengen en daardoor om professionals te ontzien. Dat leidt ook tot lagere zorgkosten. Denk ook aan het project van de spillen in 1018.
   Lees verder
  • LIFE: Sociale huur voor senioren in Amsterdam

   02-03-2020
   Woningcorporatie Habion maakt sociale huur voor senioren weer echt sociaal met ambitieus ‘LIFE’ project in Amsterdam. Theo Weber krijgt vandaag de sleutel van zijn nieuwe huis in LIFE, een gebouw speciaal voor 60-plussers in de Houthaven van Amsterdam. In het LIFE gebouw komen koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen onder één dak, naast een gezondheidscentrum en zorgwoningen van Cordaan. Uit Beter Oud, 25 2 20
   Lees verder
  • Buurtboek 1018 door Gerrit Alink

   02-03-2020
   Buurtgenoot Gerrit Alink heeft nogal wat gefotografeerd in de buurt en een fraai album gemaakt van zijn mooiste foto's. We maken niet vaak reclame, maar hij laat zo mooi zien in wat voor prachtige wijk we wonen!
   Lees verder
  • Nieuwe Cursus valpreventie

   14-02-2020
   De nieuwe cursus vindt plaats in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
   Lees verder
  • Gezellig spelletjes doen in de Soop

   11-02-2020
   Ook in de Soop start een leuke spelletjesmiddag
   Lees verder
  • Een auto delen is het nieuwe kopen!

   09-02-2020
   Wilt u ook een auto delen? hier een nieuw initiatief voor Centrum Oost!
   Lees verder
  • Zelfstandig blijven met spraaktechnologie?

   09-02-2020
   Spraakassistenten zoals die van Google (Home) of Apple (Siri). kunnen ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven
   Lees verder
  • Interview met Ria Schimmelpennink bij haar expositie in de SOOP

   07-02-2020
   Janny Lok interviewde Ria Schimmelpennink over haar werk, geëxposeerd in de SOOP tot 1 april van dit jaar.“Griekenland is mijn tweede vaderland”.
   Lees verder
  • Wat gebeurt er toch op het Marineterrein?

   07-02-2020
   Op het Marineterrein zien we allemaal initiatieven waar wij in onze jeugd (weet je nog?) niet van konden dromen.
   Lees verder
  • Hoe opa en oma sociale media ontdekten

   07-02-2020
   Het aantal 65-plussers met WhatsApp, Twitter of Facebook is in vijf jaar tijd ongeveer verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Maar ze zien niet altijd de risico’s, zoals online fraude.”
   Lees verder
  • Actief zijn: goed voor mijn geest!

   07-02-2020
   Community-building: elke maand verzorgt een groepje bewoners van een zorginstelling in Geuzenveld een lunch voor buurtgenoten.
   Lees verder
  • Cursus ‘De zorg de baas’ voor mantelzorgers

   16-01-2020
   Zorgt u voor een naaste die chronisch ziek, verslaafd of dement is, of om een andere reden extra zorg nodig heeft? Dan kunt u gratis deelnemen aan de cursus ‘De zorg de baas’.
   Lees verder
  • Ga dansen!

   16-01-2020
   Kennismakingslessen starten eind januari
   Lees verder
  • Goedkoper parkeren voor uw bezoekers

   13-01-2020
   Het "autoluw maken" heeft nogal wat voeten in de aarde, en niet alle maatregelen roepen blijdschap op, maar voor Stadsdorpers die hun bezoek willen ontzien hebben we hier wat informatie
   Lees verder
  • Beweeg! Beweegtips voor elke dag

   09-01-2020
   Bewegen is goed, maar mag het ook leuk zijn? Hoe doe je dat? Via de website van BeterOud kregen we tips voor (meer) beweging in je dagelijks leven. Tips die je met plezier wilt opvolgen, of om samen te doen: gedeeld plezier, is dubbel plezier!!!
   Lees verder
  • YEPS kunnen best nuttig blijven (en hebben daar zelf ook wat aan)!

   09-01-2020
   Een groeiende groep jonge ouderen wil graag actief blijven. Help ze daarbij, luidt het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aan het kabinet.
   Lees verder
  • Vitale ouderen weigeren voorzorg voor toekomstige zorg

   09-01-2020
   We brengen natuurlijk het liefst alleen maar blij nieuws, maar soms een waarschuwing, zoals deze: de huidige generatie vitale ouderen is onvoorbereid op de levensfase waarin zij afhankelijk worden van zorg.
   Lees verder
  • Interview met kunstenaar Caroline Gevers

   08-12-2019
   vanwege haar expositie “Toscane in de Plantage” in Soop
   Lees verder

  Agenda