HELP

Nieuws

 • Meedenken over een wooncirkel!

  30-05-2022
  De kwaliteit van zorg en ondersteuning hangt steeds meer samen van wat we zelf in de buurt organiseren. Denk dus mee!

  Bijeenkomst met stadsdorpen op vrijdag 10 juni 14:30 uur

  Op vrijdag 10 juni 14:30 uur (in de Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29) gaan we verder met een aantal thema's die op de vorige bijeenkomst van de kenniskring op 11 februari jl. zijn besproken.

  Het gaat dan in ieder geval om Wooncirkels, Hulp aan Digistarters, Ontmoetingsruimten voor Stadsdorpen. We beginnen met een paar korte onderwerpen. Na de pauze komt het hoofdgerecht Wooncirkels aan de orde:

  1. Welkom en opening
  2. Hulp voor digistarters
  3. Ontmoetingsruimten voor Stadsdorpen

     

  1. Wooncirkels        
  2. Rondvraag en sluiting

  Voorafgaand aan de discussies lichten we de aanpak van elk onderwerp kort toe. Stadsdorpen kunnen na afloop hun belangstelling aangeven om deel te nemen aan de verdere uitwerking. Mogelijk heeft u zich al aangemeld voor de bijeenkomst op 10 juni Als u dat nog niet gedaan hebt kunt u dat alsnog doen door te klikken op de onderstaande knop (de zaalruimte is beperkt).

  hierop klikken om je aan te melden voor de bijeenkomst op 10 juni

  De Wooncirkel

  Het bovenstaande beeld van een Wooncirkel hebben we tijdens de bijeenkomst van 11 februari getoond. We gaan dat wijkgericht uitwerken op 10 juni. De gekleurde vormen laten voorbeelden zien van voorzieningen in een Wooncirkel die het mogelijk maken om in onze eigen wijk te kunnen blijven wonen. Met het projectinitiatief ‘Wooncirkel van stadsdorpen’ onderzoeken we hoe we in coalities met lokale partijen, per wijk en buurt, de benodigde energie, middelen en inzet kunnen bundelen.

  Denk aan woningcorporaties, andere woningeigenaren, bewonersinitiatieven/groepen, de gemeente, zorgverleners, welzijnsorganisaties, enz.. Stadsdorpen kunnen zo het ontstaan van een Wooncirkel helpen aanjagen. We zijn als bewoners immers directe belanghebbers. Dat we alle benodigde middelen op wijkniveau moeten bundelen en iedereen betrekken wordt nu door bijna iedereen onderkent: de Raad van de zorg, Ministeries, de wereld van wonen- en ouderenzorg, etc..

  De landelijke overheid kan dat (zo lijkt het) niet van bovenaf. In steden en dorpen moeten initiatiefnemers daarvoor het heft in handen nemen. Dat blijkt uit een wat machteloze actuele video van ministeriële Zorginstituut (klik hierop voor de video).

  Zonder focus op de wijk en met mantelzorgers, vrijwilligers, buren en stadsdorpsgenoten zal dat niet lukken. Dat vraagt erom dat wij benoemen wat we belangrijk en om dat veilig te stellen. Het aanjagen van Wooncirkels is een goed begin. Wij stellen voor samen na te denken over de volgende vragen die we stap voor stap per mogelijke Wooncirkel gaan doornemen tijdens de bijeenkomst:

  1. Wat zit er in een cirkel van pakweg 500 meter in het gebied waar je woont aan winkels, ruimten om te ontmoeten, aanspreekpunten en mensen die je helpen bij van alles, cultuur, woningen met een lift vanaf begane grond, zorg. Het gaat om alle dingen die je belangrijk vindt en waarvan je gebruik maakt!
  2. Denk over je eigen situatie in de toekomst en leef je ook in, in iemand die al meer gezondheidsproblemen heeft (of had). Iemand die je kent of kende, of zou kunnen kennen. Wat heb je nu nodig en is het verschil met wat je later nodig hebt, als je dan meer lijkt op degene die je in gedachten hebt? Kan dat in jouw buurt?
  3. Met wie zou je kunnen samenwerken in de buurt en hoe zouden wij met elkaar kunnen regelen dat er komt wat er (in de toekomst) nodig is in een buurt?

  Stap voor stap krijgen we zo een beter beeld. Eerst de grote lijnen en dan preciezer en doelgerichter. Als we dan meer informatie over jouw buurt vinden, kunnen je met anderen weer verder bouwen op de discussies die we tijdens de bijeenkomst zullen hebben. Wil je daarmee aan de slag?    Laat dat ons dan snel weten door het ontwerp-mailbericht aan te vullen dat je in beeld krijgt door op deze link te klikken. In die tekst kun je onder andere aangeven waar je woont. Vergeet niet om dat mailbericht dan ook te versturen.  

   

  Hulp voor digistarters

  Volgens een recent onderzoek van de Universiteit Twente vinden meer dan de helft van de ouderen (65+) zichzelf digitaal onvoldoende vaardig. Een groot deel van hen weet niet hoe je het internet kunt bereiken. Laat staan dat zij iets weten van inloggen of  'account aanmaken'. Dat sluit aan op onze eigen ervaringen bij het trainen voor het gebruik van huisartsportalen. Dat heeft ons wel geleerd dat we een te rooskleurige voorstelling hebben van de digitale vaardigheden van onze achterban. Cursussen voor het gebruik van iPhone of iPad (of vergelijkbare apparaten) veronderstellen bekendheid met begrippen zoals  "Knippen en Plakken", "Dubbel Klikken", "Koppeling", enzovoort.  Digistarters beschikken vaak niet over die kennis. Die hebben ze wel nodig om aansluiting te vinden. Het hulpaanbod voor digistarters bereikt hen nauwelijks. Denk aan de initiatieven van de Openbare Bibliotheek, Huizen van de Wijk, Digihulp, Cybersoek enzovoort. Digistarters vertonen dezelfde vaardigheden als laaggeletterden om zich staande te houden in de schriftelijke wereld. Net zoals laaggeletterden lopen digistarters soms vast. De toenemende digitalisering van zorg en welzijn vergoot hun problemen in de toekomst. Met de aanpak die we tijdens dit project ontwikkelen willen we digistarters toch kunnen overhalen om een voorzichtige eerste stap vooruit te zetten. Dat kan bijvoorbeeld al met het gebruik van een smartphone. In de bijeenkomst zullen we verkennen hoe we zo’n werkwijze dat vorm kunnen geven.

   

  Ontmoetingsruimten voor Stadsdorpen

  Er zijn maar weinig stadsdorpen die beschikken over geschikte aantrekkelijke en sociaal veilige ruimten, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Buurtcafés, Huizen van de Wijk en vergelijkbare locaties zijn vaak onvoldoende beschikbaar of niet geschikt. Soms komt er in het werkgebied van een stadsdorp wel iets beschikbaar. Maar hoe pak je het aan om daarop in te spelen? Hoe kan je de huur betalen? Als het niet alleen lukt, met wie kan je die ruimte dan gebruiken? Hoe vind je die partners en maak je goede afspraken? Stadsdorp Vondeldorp in Amsterdam Zuid staat op het punt om medegebruiker te worden van de voormalige Dufay School. Zij doet dat samen huisartsen, therapeuten en de lokale welzijnsorganisatie. Daniëlle den Doelder (van Stadsdorp Vondeldorp) zal daar meer over vertellen. U kunt daarop uw (positieve en negatieve) ervaringen op dit thema met elkaar delen. Wij zijn benieuwd of er na deze sessie voldoende aanleiding is om verder te praten en daaruit lessen te trekken, of vervolgacties. Je zou daar ook deskundigen bij kunnen uitnodigen. Iedere situatie heeft zijn eigen kenmerken, maar met brede ervaringskennis kunnen we elkaar helpen om met dit thema in stadsdorpen verder te komen!

   

  It takes a village to grow old

  Marja Peltenburg (Stadsdorp Vondel-Helmers) verzocht ons jullie te informeren over een initiatief dat nauw verwant is aan het vorige onderwerp. Het stadsdorp werkt samen met andere organisaties aan onderzoek naar innovaties voor het ondersteunen van zelfstandig wonende mensen met dementie. Partners zijn de Technische Universiteit Eindhoven, Leyden Academy on Vitality and Aging, Hogeschool van Amsterdam en Stichting Mantelzorg en Dementie. Zij willen leren hoe je ‘kunstwerken met kunstmatige intelligentie’ in de openbare ruimte kunt inzetten om ontmoeting te bevorderen. Voor bewoners met en zonder dementie. Door te klikken op deze link krijg je een document met nadere informatie.

   

 • Meer nieuws

  • Stilstaan bij jezelf

   05-01-2024
   In een wereld die steeds sneller lijkt te gaan is het goed om af en toe stil te staan. Bij jouw leven en de vragen die dit opwekt. Heb je een levensvraag die alle aandacht verdient? Wil je stilstaan bij wat er in jouw leven nu echt toe doet? Tijdens deze cursus in Huis de Pinto nemen ze er de tijd en ruimte voor.
   Lees verder
  • Wordt u blij van een vrolijk (oppas) hondje?

   05-01-2024
   Bianca Simons zet zich in voor Stichting OOPOEH (Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier). Zij zijn een landelijke stichting die zeer actief is in Amsterdam. Ze koppelen ouderen (55 jaar of ouder) aan een oppashondje uit de buurt. Zo hebben onze OOPOEH's (de senioren) meer gezelligheid in huis én op straat.
   Lees verder
  • Meedenken over een sportplek voor senioren in de buurt

   05-01-2024
   Geef uw mening over wat volgens u nodig is voor een mooie en bruikbare buurtplek met focus op vitaal ouder worden
   Lees verder
  • Kennismaken met Humanitas: voorbeeld Thuisadministratie

   03-11-2023
   Leer Humanitas kennen: een vrijwilligersorganisatie waar je hulp kan vragen van een goede vrijwilliger of waar je zelf nog actief kunt worden. Hun kantoor zit bij ons in het Stadsdorp op de Nieuwe Keizersgracht
   Lees verder
  • Als u vanwege uw gezondheid wilt verhuizen kunt een een vergoeding krijgen van de gemeente

   08-10-2023
   Iedere Amsterdammer met medische problemen kan onder voorwaarden de vergoeding aanvragen. Hier leest u er alles over. Ga als u meer vagen hebt naar het spreekuur van het Buurtteam in de Witte boei.
   Lees verder
  • Het nieuwe Koningrijk van de Leeuwen..... in Artis

   06-10-2023
   De leeuwen verkennen hun nieuwe verblijf
   Lees verder
  • Het nieuwe Nationaal Holocaust museum

   29-05-2023
   Deze maand staat de Hollandse Schouwburg in de schijnwerpers. Het is de plek van het Nieuwe Nationaal Holocaust museum, samen met de voormalige kweekschool aan de overzijde van de straat.
   Lees verder
  • Weet je iemand die ondersteuning wil bij digitale zaken?

   06-12-2022
   Voorstellen van Solveig en Suzan van DIGIMAAT: studenten die je helpen om digitaal vaardiger te worden.
   Lees verder
  • Podwalk Plantagebuurt 1940-1945

   01-09-2022
   door het Verzetsmuseum: Nergens anders in Amsterdam dan in de Plantagebuurt en de voormalige Jodenhoek zijn er zo veel gedenktekens en monumenten die herinneren aan Joods Amsterdam, de Jodenvervolging en het verzet.
   Lees verder
  • Digitale vaardigheden verbeteren

   29-08-2022
   Wij verwijzen voor cursussen naar het aanbod van Soop en de Kenniskring. Eenmalig in dit nieuwsbericht. U vindt het ook onder ons activiteitenoverzicht op de website. In het bovenmenu.
   Lees verder
  • Dansend het najaar in met Dance Connects

   28-08-2022
   Op 5 september begint het uitgebreide najaarsprogramma van Dance Connects Community.
   Lees verder
  • Hoe denken we over een vergrijzende maatschappij?

   22-04-2022
   We worden in groten getale ouder. Dat brengt een hoop vraagstukken met zich mee. Het programma Ouder Worden 2040 geeft aan hoe we dit kunnen aanpakken. Maar is dat haalbaar?
   Lees verder
  • Vrijheids buurtmaaltijd op de Kadijken op 5 mei

   08-04-2022
   Op 5 mei 19.30-20.30 is er weer een vrijheidsmaaltijd in Museum 't Kromhout
   Angelie Weber
   Lees verder
  • Workshop wildplukken

   28-03-2022
   Op 15 april van 14.00 tot 16.00 uur is er vanuit de Witte Boei een workshop wildplukken met Wies Teepe.
   Angelie Weber
   Lees verder
  • 30 maart einde concerten Oosterkerk: afscheidsconcerten

   27-03-2022
   Het einde van de concertserie met laagdrempelige concerten is helaas in zicht
   Lees verder
  • Kom langs op de Burendag!

   21-09-2021
   Maak kennis met organisaties en activiteiten uit 1018. Kom ons helpen om Stadsdorp te presenteren of kom gewoon kijken!
   Lees verder
  • Week tegen eenzaamheid

   21-09-2021
   Wij doen mee aan de Week tegen de eenzaamheid. Actie: Nodig iemand uit voor onze maandelijkse bijeenkomst op 2 oktober.
   Lees verder
  • Wandelen met Allemaal Amsterdammers

   16-09-2021
   Nieuwsgierig naar de verhalen van Andere Amsterdammers? Wandel mee!
   Lees verder
  • Kook Voor Je Buur 10-daagse

   14-09-2021
   Doe mee! Meld je aan: Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan elkaar voor hulp bij de warme maaltijd en gezellig sociaal contact.
   Lees verder
  • Ga kijken naar het Buurlicht!

   14-09-2021
   Buurtwandelingen in West: buurt, kunst, licht in verbinding
   Lees verder
  • Buurtteam in 1018 actief!

   30-08-2021
   Per 1 april zijn ze actief geworden, de buurteams, ook in 1018: voor antwoorden op (bijna) al uw vragen!!
   Lees verder
  • Kennismaking Huis van de Tijd

   30-08-2021
   Het Huis van de Tijd is in onze buurt en voor iedereen die zelf of in zijn naaste omgeving te maken krijgt met geheugenproblemen en dementie.
   Lees verder
  • Meehelpen in de Geheime tuin

   30-08-2021
   Kom kennismaken met de tuin achter het Sarphatihuis: een groene oase!
   Lees verder
  • APK van de eigen woning

   30-08-2021
   Expertise om uw eigen woning beter toegankelijk te maken.
   Lees verder
  • Blijf fietsen!

   29-08-2021
   Fietsen is een makkelijke en laagdrempelige manieren van bewegen. Het houdt ons gezond, mobiel en zelfredzaam. Maar hoe blijven we zo lang mogelijk (veilig) fietsen?
   Lees verder
  • Passende zorg voor ouderen thuis

   29-08-2021
   Eerder hebben wij een enquete onder Stadsdorpers gehouden. Nu heeft het goed onderlegde Sociaal Cultureel Planbureau ook onderzoek gedaan naar de knelpunten. Voor wie van achtergronden houdt!
   Lees verder
  • Soop start weer op!

   26-08-2021
   SOOP begint weer met de maandelijkse lezingencyclus: thema deze maand is de Plantagewandeling van de vrienden van de Plantage
   Lees verder
  • Clubhuis Wertheimpark en het Stadsdorp

   29-05-2021
   Swift en PST willen een nieuwe clubhuis in het Wertheim park. Stadsdorpleden zijn daar op maandagmiddag actief met de buurt.
   Lees verder
  • Blijf online sporten

   30-03-2021
   Er zijn diverse opties om op je eigen niveau online te sporten. Ze zijn vaak gratis dus: Profiteer!
   Lees verder
  • Muziek en het brein: een musicaal college

   04-03-2021
   Erik Scherder en Dick Swaab geven een muzikaal college met daarin speciale aandacht voor de positieve rol van muziek op het brein in stressvolle tijden
   Lees verder
  • Informatie over het Corona Virus

   08-02-2021
   Hoe kom je te weten wat er waar is van alle beweringen over het Virus? Is er goede en helder geformuleerde uitleg? Wat kunt en moet u doen? We verzamelen alles wat we tegenkomen op dit vlak. Doe mee en geef door als je iets tegenkomt!
   Lees verder
  • GGD vaccineert niet aan huis!

   08-02-2021
   Het starten van de vaccinaties tegen het coronavirus heeft helaas ook mensen met minder goede bedoelingen in beweging gebracht.
   Lees verder
  • Ga vogels kijken en wandelen in je eigen wijk

   08-02-2021
   In deze tijd zoeken we allemaal naar ideeën om in beweging te blijven. Velen van ons houden van de natuur. De Vogelwerkgroep is een leuke ingang.
   Lees verder
  • Online je eigen stad in

   07-02-2021
   Online activiteiten zijn en mooi alternatief om vanuit huis je buurt te verkennen
   Lees verder
  • Krijgen we binnenkort ook het HeenenWeer in 1018?

   07-02-2021
   Kunnen we binnenkort voor 1 euro met een kort ritje naar vrienden, winkel of bibliotheek in onze buurt?
   Lees verder
  • Wandel een Ommetje!

   18-12-2020
   Samen of apart een Ommetje doen, voor wie een leuke steun in de rug wil om te wandelen
   Lees verder
  • Hulp of afstand bij bijvoorbeeld beeldbellen......

   01-11-2020
   de website www.wijzer.amsterdam.nl helpt u op afstand met uw digitale leven
   Lees verder
  • Sport op afstand, lekker actief blijven!

   30-10-2020
   Thuis sporten, digitaal met video's en live lessen.
   Lees verder
  • Ontmoeting voor mensen met geheugenproblemen

   27-10-2020
   De ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en geïnteresseerden zijn weer gestart.
   Angelie Weber
   Lees verder
  • Engelen van de zee

   27-10-2020
   In het Scheepvaartmuseum is tot begin april een prachtige tentoonstelling van portretfotograaf Stephan Vanfleteren.
   Angelie Weber
   Lees verder
  • Lege plek voor het Scheepvaartmuseum

   27-10-2020
   Het is bijna niet te missen: het Scheepvaartmuseum heeft een ander aanzien gekregen
   Lees verder
  • Tips in de buurt: Godinnen van de art nouveau

   27-10-2020
   Liefhebbers van Art Nouveau zullen zich hebben verheugd bij de aankondiging dat er vanaf 23 oktober een tentoonstelling komt in het Allard Pierson museum. Helaas is de opening uitgesteld
   Lees verder
  • Onderzoek naar gezond ouder worden, doet u mee?

   27-10-2020
   Oproep om deel te nemen aan het onderzoek ‘senioren doen mee’ van de UvA (Universiteit van Amsterdam)
   Lees verder
  • Kort verhaal: een Coronadate op 16 april

   30-04-2020
   Keurend kijkt juffrouw Vlug haar woonkamer rond en zet het lege theekopje van die ochtend op het keuken-aanrecht. Opgeruimd staat netjes straks.
   Lees verder
  • Een blijvend appel aan bouwen voor senioren

   21-04-2020
   Specifieke woningen voor ouderen zijn uit de mode geraakt. Niemand wil ze meer bouwen. Steeds vaker komen senioren daardoor op latere leeftijd in de knel. Te laat om nog de stap te zetten.
   Lees verder
  • Hoe zouden de Stoicijnen met Coronastress omgaan?

   08-04-2020
   De coronacrisis is verwarrend, energievretend en concentratieslopend. Het is natuurlijk niet de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat er zoiets ergs gebeurt.
   Lees verder
  • An die Musik!!! Online genoeg te doen.

   03-04-2020
   Online is er genoeg muziek, ook voor hen die hen die even geen radio willen horen. Hier vindt u een aantal websites met interessante activiteiten door musici en concertzalen.
   Lees verder
  • Leesvoer voor de thuisblijvers!

   03-04-2020
   Je kunt de hele dag online blijven lezen, maar alleen over Corona lezen wordt je ook niet vrolijk van. Er kan een heleboel meer!
   Lees verder
  • Haal de natuur in huis: Artis, de Hortus of de Keukenhof

   03-04-2020
   Artis is ook online. Via Facebook of Youtube kan je Artis ook volgen. De dierverzorgers verzorgen Vlogs, een mooie manier om achter de schermen te kijken.
   Lees verder
  • Theater en film

   03-04-2020
   Naast ernstige zaken mag er ook ruimte zijn voor wat humor. Er is genoeg in e aanbieding. Allerlei films of bijvoorbeeld de lockup verhalen uit de Decamerone
   Lees verder